جشنواره نقاشی حج91

مسابقه نقاشی جهت فرزندان زائرین با موضوع((حج ازنگاه کودکان))درسال91 ودرهفته حج درایران برگزارگردید وآثاررسیده درهتل محل اقامت درمکه مکرمه به نمایش گذاشته شد. درذیل تعدادی ازاین نقاشی ها رامشاهده می کنید.

محمدقلعه فرزندزائرزهرابیگم نبوی

کیهان کاشف علیپورفرزندزائرعلیرضا کاشف علیپور

امین وعلی بلیغ نوه زائرمعصومه فرهنگی

رایان کاشف علیپورفرزندزائرمریم پورمیرزایی

مریم نازدارفرزندزائرحسین نازداز

حدیثه ویوسف محبین فرزندزائرمحمدعلی محبین

 

پگاه هاشمی فرد13ساله فرزندزائرفاطمه مسگرپور

 

پارسا هاشمی فرد11ساله فرزندزائرفاطمه مسگرپور

 

نگارمسگرپور فرزندعباس مسگرپور

 

امین وزهرابلیغ نوه شهید علی اکبربلیغ

 

فاطمه وظیفه دان نوه زائرحجیه خانم فروتن

 

اعظم پورغلام فرزندزائرمعصومه خادم

 

معصومه ادیبی نوه زائرپوران موافق

 

1 پاسخ به جشنواره نقاشی حج91

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *